Tìm hiểu quản trị là gì? Vai trò và chức năng của quản trị

Quản trị là gì? Đây là một trong những yếu tố “quan trọng” quyết định đến hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ trong quá trình điều hành công ty, doanh nghiệp và đạt được các mục tiêu đã đề ra trước đó. Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy đọc bài viết sau của sanctuaryconcerts.org nhé!

I. Quản trị là gì?

Quản trị là việc thiết lập và duy trì một môi trường

Quản trị là gì? Có rất nhiều khái niệm được đưa ra để giải thích khái niệm quản lý, quản lý là gì. Thuật ngữ này được giải thích theo nhiều cách khác nhau và mọi người đều biết rõ về quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh,…

Định nghĩa chung về quản lý như sau: Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell, quản trị là việc thiết lập và duy trì một môi trường. trong đó các cá nhân làm việc cùng nhau trong một nhóm có thể hoạt động hiệu quả và hiệu quả.

Theo James Stoner và Stephen Robbins, quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và quản lý hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác để đạt được các mục tiêu xác định.

Theo Robert Albanese, quản trị là một quá trình xã hội và công nghệ sử dụng các nguồn lực, ảnh hưởng đến các hoạt động của con người và thúc đẩy sự thay đổi để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Quản trị là sự phối hợp để sắp xếp hợp lý các hoạt động của những người giống nhau trong một tổ chức. Đây là quá trình đạt được các mục tiêu đã đặt ra bằng cách sắp xếp các nguồn lực của tổ chức. Quản trị cũng là quá trình mà các nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và quản lý.

II. Bản chất của quản trị là gì

Thực chất của quản lý là tìm ra hướng đi đúng đắn để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Có nhiều khái niệm trong quản trị, nhưng chỉ có một bản chất là quản trị. Quản lý cần có ba yếu tố cơ bản:

Chủ thể Nhà quản trị Yêu cầu: Đây là đối tượng được quản lý tiếp theo, là nhân tố tác động của quản trị viên. Các chủ thể quản trị phải bị ảnh hưởng theo cách như vậy. Hiệu ứng có thể xảy ra nhiều hơn một lần. Bạn nên đặt mục tiêu về các đối tượng được quản lý và là nền tảng của chủ đề để tạo ra các nhân tố có ảnh hưởng.

Thực chất của quản lý là tìm ra hướng đi đúng đắn để đạt được hiệu quả cao trong công việc

Bạn có thể quản lý nhiều hơn một người. Đối tượng có thể là tổ chức, bộ sưu tập hoặc máy móc hoặc thiết bị yêu cầu tài nguyên giúp quản trị viên lập kế hoạch và tận dụng chúng trong quy trình quản lý của họ.

III. Vai trò của quản trị có ý nghĩa như thế nào

Quản trị là một chức năng rất quan trọng đối với các công ty. Quản trị công ty tốt sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các công ty lớn. Ngược lại, quản trị không tốt sẽ có tác động tiêu cực thậm chí dẫn đến phá sản. Quản trị công ty là hệ thống chính sách và pháp luật nhằm chỉ đạo, điều hành và quản lý công ty.

Đồng thời, quản trị công ty bao gồm các mối quan hệ nhiều bên không chỉ trong nội bộ công ty (cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng quản trị,…) mà còn cả các bên liên quan bên ngoài (cơ quan nhà nước, tổng công ty). Đối tác, Hiệp hội …)

Vì vậy, quản trị công ty là một mô hình cân bằng và kiềm chế lực lượng giữa các bên liên quan của công ty nhằm tập trung vào sự phát triển lâu dài của công ty. Với sự phát triển nhanh chóng của khối doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô, đặc biệt là sự hình thành của các công ty lớn ở Việt Nam hiện nay, quản trị công ty là một công cụ hữu ích giúp tách bạch vấn đề sở hữu. Quyền sở hữu và quản lý đang thu hút sự quan tâm của ngày càng nhiều công ty. Các nhà lập pháp của công ty.

IV. Chức năng của quản trị

1. Khả năng lập kế hoạch 

Đặc điểm này giúp nhà quản lý phối hợp các hoạt động với nhân viên và giúp tổ chức hoạt động hiệu quả. Lập kế hoạch bao gồm các hoạt động sau:

Xác định rõ mục tiêu và phương hướng

Dự thảo kế hoạch hành động

Lập lịch trình hành động

Đề xuất các biện pháp quản lý, cải tiến và phát triển tổ chức

Chức năng này đòi hỏi phải có sự phân bổ và bố trí nguồn nhân lực hợp lý.

Đồng thời, nhà quản lý cũng cần sắp xếp máy móc và kinh phí cho tổ chức, công ty.

Các tính năng của tổ chức bao gồm: Tạo sơ đồ tổ chức mô tả nhiệm vụ của bộ phận Tạo tiêu chuẩn cho từng công việc.

2. Chức năng lãnh đạo

Đây là tác động mà người quản lý tác động đến cấp dưới theo cách thức quản lý của họ. Các đặc điểm của lãnh đạo bao gồm:

  • Giao việc cho nhân viên và chỉ đạo họ làm việc
  • Tạo động lực cho nhân viên
  • Thiết lập mối quan hệ giữa nhân viên với người quản lý và giữa người quản lý với các tổ chức khác.
Đây là tác động mà người quản lý tác động đến cấp dưới theo cách thức quản lý của họ

Với sự phát triển nhanh chóng của khối doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô, đặc biệt là sự hình thành của các công ty lớn ở Việt Nam hiện nay, quản trị công ty là một công cụ hữu ích giúp tách bạch vấn đề sở hữu. Quyền sở hữu và quản lý đang thu hút sự quan tâm của ngày càng nhiều công ty. Hy vọng bài viết chuyên mục là gì về quản trị là gì sẽ hữu ích đối với bạn đọc!